Dziś jest:  

Ludność

Na dzień 30 września 2007 roku według ewidencji ludności jaką posiada Gmina Kobylnica ilość osób zameldowanych wynosiła 589 w tym:

 

 Kobiety  - 292
 Mężczyźni  - 297

 Ludność w wieku przedprodukcyjnym - 132

 Ludność w wieku produkcyjnym - 412

 Ludność w wieku poprodukcyjnym - 45

 

 

 

Początek strony