Dziś jest:  

logo

28.06.2016 Spotkanie o godzinie 18 na świetlicy, na temat zatwierdzenia planu rozwoju Kwakowa - KoBO 2016-2017


logo

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza mieszkańców Gminy Kobylnica do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu pn. ,,PIĘKNA WIEŚ".

Warunki udziału w konkursie pn. ,,PIĘKNA WIEŚ", określone zostały w Regulaminie Konkursu przyjętym Zarządzeniem nr 7/2016 p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy z dnia 18 maja 2016 roku, który wraz ze wzorem Deklaracji udziału stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Deklaracje udziału w XVI edycji konkursu pn. ,,PIĘKNA WIEŚ" można otrzymać u Sołtysa, w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy lub pobrać ze strony internetowej www.kobylnica.pl.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację można złożyć u Sołtysa bądź w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30). Bez względu na sposób dostarczenia Deklaracji powinny one wpłynąć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2016 roku. Za termin złożenia Deklaracji uznaje się datę jej wpływu do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

pdf Regulamin

pdf Deklaracja

 

Warto odwiedzić:

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony