Інформація для біженців з України

Мешканці України, які виїжджають в зв’язку з військововими діями, можуть надати анкетні дані для отримання статусу біженця в Польщі. Статус біженця може отримати тільки особа, яка особисто надасть такі анкетні дані а також родина, якщо перебуває під її опікою.

Для того, щоб надати анкетні дані, треба звернутися до найближчого відділення Служби Граничної в Устці на вул. Маринарки Польської 5; там працівники служби допоможуть заповнити документи і поінформують про права біженця.

Служба прикордонна видасть для біженця тимчасове посвідчення, особистий документ, який буде діяти на протязі 90 днів. Цей документ буде дозвілом на перебування на території Польщі для біженця і його дітей ( родини). Після того, як скінчиться дія цього документу, можна буде надати анкетні дані на наступні 6 місяців Керівнику Ужонду відділу для іноземців.

Після реєстрації, біженець зобов’язаний перебувати на території Польщі і інформувати про зміну адреси перебування.

Децизія про надання статусу біженця може бути видана на 6 місяців і не пізніше, як до 15 місяців після подання документів.

Біженець ( після отримання децизії) отримає карту побуту на 3 роки і документ для подорожі на 2 роки.

При отриманні статусу біженця така особа має право до:

Біженець ( після отримання децизії) має право на допомогу в рамках індивідуальної програми інтеграції протягом 12 місяців:

Анкетні дані в таких справах треба скласти в Повітовому Центрі Допомоги Родині в Слупську, вул. Сенківіча 20, терміном 60 днів після отримання децизії про статус біженця.

Увага! Особа, яка буде зареєстрована в Службі Прикордонній , не зможе працювати офіційно протягом 6 місяців. Після закінчення цього терміну або після отримання статусу біженця, така особа має всі права на рівні з мешканцями Польщі ( окрім права голосування на виборах) ; також до офіційної праці.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wnioskować o przyznanie w Polsce statusu uchodźcy. Status uchodźcy może być udzielony tylko wnioskodawcy lub rodzinie pozostającej pod jego opieką.

W tym celu należy zgłosić się do najbliższej jednostki Straży Granicznej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 5, tam strażnicy graniczni wypełnią wniosek i poinformują o prawach uchodźcy.
Straż Graniczna wyda uchodźcy tymczasowe zaświadczenie o tożsamości ważne 90 dni, które uprawnia do pobytu na terytorium Polski uchodźcy oraz jego dzieci. Po tym czasie uchodźca musi złożyć wniosek do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o zaświadczenie na kolejne 6 miesięcy.

Po rejestracji uchodźca ma obowiązek przebywać na terytorium Polski i informować o zmianie miejsca pobytu.

Decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy może być wydana do 6 miesięcy i nie później jak do 15 miesięcy od złożenia wniosku.

Uchodźca (po wydanej decyzji) dostaje kartę pobytu ważną 3 lata i dokument podróży ważny 2 lata.

Przyznanie statusu uchodźcy wiąże się z prawem do:

Uchodźca (po wydanej decyzji) ma prawo do 12 miesięcznej pomocy w ramach indywidualnego programu integracji:

Wniosek w tej sprawie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, w terminie 60 dni od wydania decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy.

Ważne!
Osoba zarejestrowana w Straży Granicznej nie może pracować legalnie w Polsce przez pierwsze 6 miesięcy, po upływie tego terminu lub po przyznaniu decyzją statusu uchodźcy posiada wszystkie prawa jak obywatel polski (za wyjątkiem praw wyborczych), w tym do legalnej pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej.