Charakterystyka

Wieś (stara osada słowińska) sołecka położona przy drodze krajowej nr 21, nad rzeką Kwaczą, na zbiegu pięciu dróg, o kształcie typowej owalnicy, czego ślady widać w przebiegu uliczek. Tuż za wsią po prawej stronie drogi w kierunku na Suchorze wypływa źródło z bardzo dobrą wodą, przebite jeszcze przed wojną. Lasy, łąki, pola uprawne i odłogi to nieodłączny element krajobrazu sołectwa.

W okresie powojennym ziemia uprawna i łąki należały do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kwakowie potocznie mówiąc PGR-u. Nie było tu gospodarstw należących do rolników indywidualnych. Brak gospodarzy spowodował wykształcenie specyficznej kultury.

Otoczenie sołectwa Kwakowo sprzyja rozwojowi turystyki, ale brakuje infrastruktury turystycznej. Wieś jest zaniedbana dotyczy to zwłaszcza osiedla wybudowanego w latach świetności PGR-u /1981-1984/. Od tego czasu nie prowadzono znacznych inwestycji na terenie osiedla. Powstałe pod koniec lat 90-tych wspólnoty mieszkaniowe nie są w stanie porozumieć się co do infrastruktury osiedla. Jest to ludność napływowa przybyła z różnych stron Polski w poszukiwaniu pracy. Pozbawiona korzeni i własnej tożsamości, którą musi wypracować. Stopniowo można zaobserwować zmianę postaw części mieszkańców. Szybko i intensywnie rozwija się osiedle domków jednorodzinnych powstające na granicy parku krajobrazowego. W ostatnich latach na terenie wsi został wybudowany nowy chodnik, wzdłuż drogi krajowej nr 21. Brakuje jednak chodnika łączącego starą część Kwakowa z nową, chodników nie ma również na ulicach: Cichej, Leśnej, Krótkiej, Poziomkowej i Spacerowej. Wieś częściowo jest skanalizowana. Osiedle domów podłączone jest do lokalnej kanalizacji kończącej się miejscową oczyszczalnią ścieków. Natomiast domy jednorodzinne i dwurodzinne mają własne zbiorniki na ścieki. W ramach projektu „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie miasta Słupska” realizowanego przy wsparciu finansowym środkami Funduszu Spójności cała miejscowość zostanie skanalizowana.

Na terenie wsi znajduje się: ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną, boisko sołeckie i kościół. Położenie wsi przy krajowej drodze nr 21 zapewnia dobre połączenie z Urzędem Gminy Kobylnica i miastem powiatowym Słupsk odległym o 12 km.

Na terenie sołectwa działają następujące organizacje pozarządowe:

Uczniowski klub sportowy
„Olimpijczyk”

Stowarzyszenie sportowe
„Słupia”

Powiatowa Spółdzielnia
Socjalna w Kwakowie.