Ludność

Na dzień 30 września 2007 roku według ewidencji ludności jaką posiada Gmina Kobylnica ilość osób zameldowanych wynosiła 589 w tym:

Kobiety

292

Mężczyźni

297

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

132

Ludność w wieku produkcyjnym

412

Ludność w wieku poprodukcyjnym -

45