Położenie

Miejscowość Kwakowo położona jest w Gminie Kobylnica, Powiat Słupski, Województwo Pomorskie. Sołectwo Kwakowo stanowi jedno z 25 sołectw Gminy Kobylnica. Nazwa miejscowości wywodzi się od rzeki Kwaka albo od kwaka, kwak – kaczor, kaczka. Cześć obszaru sołectwa położona jest na terenie Parku Krajobrazowego ‘’Dolina Słupi’’. Przez terytorium Sołectwa Kwakowo przepływają dwie rzeki Kwacza i Słupia. Obie rzeki stanowią naturalną granicę sołectwa od zachodu i wschodu. Przez środek wsi przebiega droga krajowa nr 21.